IOIC MEETUP2017-06-14T11:48:11+00:00

IOIC MEETUP

ในปี 2016 ที่ผ่านมา ชมรม IOIC ของเราได้มีการจัดงาน Meetup ขึ้นในตอนช่วงเย็นวันธรรมดา เพื่อนัดพี่น้องชาว Intania มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจ Startup กันโดยเฉพาะ เพื่อให้เหล่าพี่น้อง Intania ของเราได้เปิดมุมมองใหม่ๆ และเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ตนเองไม่คุ้นเคย รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้แต่ละคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนได้มากขึ้น

นอกจากนี้เรายังเปิดให้มีการลงทุนในธุรกิจ Startup ของพี่น้องชาว Intania ได้ด้วย โดยในปี 2016 ที่ผ่านมานี้ก็มีหลายธุรกิจที่ได้รับการลงทุนจากพี่ๆ ศิษย์เก่าชาว Intania หลายราย รวมถึงได้สานสัมพันธ์ให้ไปรู้จักกับเหล่า VC อีกด้วย

บริษัท Startup ที่เคยมาร่วมแบ่งปันความรู้กับชมรม IOIC